You are currently viewing ข้อจำกัดของหน้ากากอนามัย

ข้อจำกัดของหน้ากากอนามัย

  • Post author:
  • Post category:Blog

ทุกวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะเห็นผู้คนพากันใส่หน้ากากอนามัยกันเยอะมากก็ตาม แต่ต้องบอกก่อนว่าจำเป็นจะต้องใช้ให้ถูกต้องเพื่อที่จะได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด แต่ก็ขอบอกก่อนว่าข้อจำกัดในการใช้หน้ากากอนามัยก็มีอยู่ ดังนั้นต้องบอกเลยว่ามันถูกใช้เพื่อป้องกันด้านสุขภาพเป็นส่วนใหญ่ หรือว่าใช้ออกไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรค และป้องกันการรับเชื้อโรคต่างๆเข้าสู่ร่างกาย มันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ดีเช่นเดียวกัน แต่เดี๋ยวเรามาดูข้อจำกัดของมันกันว่ามีอะไรบ้าง 

ใช้แล้วทิ้ง

ซึ่งหน้ากากอนามัยแทบจะทุกชนิดเลยก็ว่าได้ที่เรารู้จัก หรือเคยใช้กันมาก่อนแต่ละชนิดนั้นมักจะใช้แล้วทิ้งกันทั้งนั้น แล้วไม่สามารถนำมันมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งหรือใช้ซ้ำ และก็ไม่สามารถที่จะนำมันมาทำความสะอาดได้ด้วยเพราะว่าหลังจากใช้แล้ว มักจะมีเชื้อโรคติดอยู่ที่หน้ากากอนามัยจึงทำให้ถ้ามีการใช้ซ้ำอาจจะทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้นั่นเอง จึงทำให้สามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวคือใช้แล้วทิ้ง

ไม่สามารถป้องกันได้ 100%

 โดยส่วนมากประสิทธิภาพของหน้ากากอนามัยนั้น มักจะมีการป้องกันอยู่ที่ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ใช้ในการทำหน้ากากอนามัย หรือวัสดุที่ใช้ในการทำซึ่งมันแตกต่างจากหน้ากากอนามัยชนิด n95 เพราะว่าชนิด n95 นั้นมันสามารถป้องกันได้มากถึง 95 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นมันก็อยู่ที่ผู้ใช้ว่าต้องการจะเลือกใช้แบบไหนและเลือกใช้ให้ถูกประเภทเพื่อที่จะได้ป้องกัน

ไม่สามารถป้องกันได้ทั้งหมด

ต้องบอกก่อนว่าเชื้อโรคมันก็มีอยู่หลากหลายเช่นเดียวกัน แต่หน้ากากอนามัยมันสามารถป้องกัน ได้เพียงแค่บางเชื้อโรคเท่านั้น ดังนั้นต้องบอกก่อนว่าข้อเสียของมันก็คือไม่สามารถป้องกันได้ทุกอย่าง ดังนั้นอยากให้ทุกคนรู้ก่อนว่าการที่จะใช้ในการป้องกัน คุณก็ควรที่จะรู้ประสิทธิภาพของหน้ากากอนามัยด้วย เพราะว่ามันไม่สามารถใช้ได้กับบางโลกดังนั้นคุณควรที่จะรู้และจะได้ป้องกันได้ถูกวิธี